AMR Facilities

Zorg niet klantgericht

Klantgerichtheid in de zorg is al jaren een belangrijk thema. De marktwerking heeft de klantgerichtheid moeten bevorderen, maar de meningen zijn tot nu toe verdeeld. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat patiënten klagen over negatieve ervaringen en een tekort aan tijd en aandacht. Maar hoe ervaren de medewerkers de klantgerichtheid van hun zorginstelling?

Uit het onderzoek van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie blijkt dat er onvrede heerst over de klantvriendelijkheid binnen Nederlandse ziekenhuizen. Bijna de helft van de patiënten geeft aan hier negatieve ervaringen mee te hebben. Door de hoge werkdruk, bezuinigingen en capaciteitsproblemen komen medewerkers in de zorgsector maar net toe aan het leveren van de noodzakelijke zorg. Ruimte voor een praatje of kopje koffie is er absoluut niet!

Ook uit een gezondheidsmonitor van Newcom Research & Consultancy blijkt dat bijna de helft van de patiënten zich in het ziekenhuis een nummer voelt. Ze waarderen een bezoek aan het ziekenhuis nu minder dan voorheen. In het onderzoek klagen Nederlanders over gebrek aan respect, een tekort aan tijd en aandacht en lange wachttijden. Ze geven de zorgsector gemiddeld een 6,5 als rapportcijfer, een magere voldoende.

Bron: http://www.effectory.nl

Door AMR Facilities op: 31 Aug, 2011 om 10:31 | Categorie: alle, media